Ceník

 V ceně služby není započítáno cestovné. Aktuální výše cestovného je
15 Kč/km. Výše cestovného je kalkulována na základě ujetých km tam i zpět.

Mělník ZDARMA.

Roční servisní prohlídka - tepelného čerpadla

3 000-5000 Kč bez DPH

Roční servisní prohlídka - kondenzační kotel

1 700 Kč bez DPH

Roční servisní prohlídka - atmosférický kotel

1000 Kč bez DPH

Uvedení kotle do trvalého provozu

2650 Kč bez DPH

Hodinová sazba - technika 

500 Kč bez DPH